Nederlands Duurzaamheidsfonds

Het Nederlands Duurzaamheidsfonds wordt opgericht met het doel om projecten en bedrijven die een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland financieel te faciliteren. Projecten en bedrijven die naast een gezonde winst de maatschappij een positieve impuls geven en in hun sector een belangrijke game changer vormen op het gebied van duurzaamheid. Het Fonds investeert onder meer in CO2- neutrale energieopwekking, emissievrij transport, energieopslag, nieuwe duurzame technologieën en circulaire producten.

Het Nederlands Duurzaamheidsfonds initieert beleggingen voor particuliere en institutionele beleggers. De initiële omvang van het Fonds bedraagt € 50 miljoen. Participaties van deelname in het Nederlands Duurzaamheidsfonds bedragen ten minste 100.000,- euro.

Het fonds wordt gelanceerd in juni 2018. Wil u op de hoogte gehouden worden dan verzoeken wij u vriendelijk uw interesse kenbaar te maken.

Vrijblijvend informatie aanvragen